Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Dzelzceļa elektrosistēmas (RECZ0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 5. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.00 - 17.00

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Nedēļas: 6.-18.
O
T
R
D
I
E
N
A

14.00 - 17.00

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Nedēļas: 6.-18.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.00 - 17.00

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Nedēļas: 6.-18.

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Nedēļas: 6.-18.

17.00 - 18.30

Lekc. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Pētnieks V.Skudnovs , Āz12 - 411 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18. , Online - Attālināti,

18.35 - 20.05

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Pētnieks V.Skudnovs , Āz12 - 411 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.00 - 17.00

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Nedēļas: 6.-18.

17.00 - 18.30

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Pētnieks V.Skudnovs , Āz12 - 411 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.-20. , attālināti caur Ortus

18.35 - 20.05

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Pētnieks V.Skudnovs , Āz12 - 411 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.-20. , attālināti caur Ortus
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā

Asociētais profesors G.Strautmanis , PV1 - 108 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. , Online - Attālināti,

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā

Asociētais profesors G.Strautmanis , PV1 - 108 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

14.00 - 17.00

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Nedēļas: 6.-18.

14.30 - 16.05

Pr.d. Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā

Asociētais profesors G.Strautmanis , PV1 - 108 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

16.10 - 17.40

Pr.d. Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā

Asociētais profesors G.Strautmanis , PV1 - 108 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)