Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Dzelzceļa transports (RMGD0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.00 - 17.00

MD Maģistra darbs

Docents J.Eiduks, F.Mihailovs, Asociētais profesors P.Gavrilovs , - , Nedēļas: 3.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

14.00 - 17.00

MD Maģistra darbs

Docents J.Eiduks, F.Mihailovs, Asociētais profesors P.Gavrilovs , - , Nedēļas: 3.-16.

17.00 - 18.30

Lekc. Ekspluatācijas darba optimizācija

F.Mihailovs , Āz12 - 331 , Nedēļas: 2.-20. , attālināti caur Ortus

18.35 - 20.05

Lekc. Ekspluatācijas darba optimizācija

F.Mihailovs , Āz12 - 331 , Nedēļas: 8.-12. , attālināti caur Ortus
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.00 - 17.00

MD Maģistra darbs

Docents J.Eiduks, F.Mihailovs, Asociētais profesors P.Gavrilovs , - , Nedēļas: 3.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 15.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 3.-16. , VAS "LDZ"

14.00 - 17.00

MD Maģistra darbs

Docents J.Eiduks, F.Mihailovs, Asociētais profesors P.Gavrilovs , - , Nedēļas: 3.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)