Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Medicīnas inženierija un fizika (RMGF0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 16.00

MD Maģistra darbs

- , Darba vadītājs

16.30 - 18.05

MD Maģistra darbs

Profesors J.Dehtjars , Ķīp6B - 319

18.15 - 19.50

Pr.d. Modernās inženiertehnoloģijas medicīnā

Profesors J.Dehtjars , Ķīp6B - 319

20.00 - 21.30

Lekc. Modernās inženiertehnoloģijas medicīnā

Profesors J.Dehtjars , Ķīp6B - 319 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Profesors A.Zigmunde , Āz12 - 120

Lekc.; Pr.d. Psiholoģija

Asociētais profesors A.Šteinberga , - , Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d. Mūsdienu fizika inženierzinātnē

Profesors J.Dehtjars , Ķīp6B - 319

20.00 - 21.30

Lekc.; Lab.d. Modernās inženiertehnoloģijas medicīnā

Profesors J.Dehtjars , Ķīp6B - 319
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 19.45

Lekc.; Pr.d. Medicīnisko tehnoloģiju projektu vadība

Lektors J.Lauznis , Ķīp6B - 319
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

MD Maģistra darbs

- , Darba vadītājs
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

MD Maģistra darbs

- , Darba vadītājs

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)