Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Aviācijas transports (AMCAM)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Gaisa kuģu izturība

Profesors V.Pavelko , Lo1/V - 409

16.30 - 18.05

Lekc. Mērījumi avionikas ierīcēs un sistēmās

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , Lo1/V - 410
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Tehniskā mehānika 2

Profesors V.Pavelko , Lo1/V - VI

12.00 - 13.30

Lekc. Siltumtehnika un termodinamika

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Arshad , Lo1/V - 301

14.00 - 16.30

Lekc. Aviācijas dzinēju teorija

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Arshad , Lo1/V - 301
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Aerohidromehānika

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 409 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Aerohidromehānika

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 409
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Mērījumi avionikas ierīcēs un sistēmās

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , Lo1/V - 410 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

13.30 - 15.00

Lekc. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Nodaļas vadītāja vietnieks E.Miķelsone , Ķīp6B - 513 , Nedēļas: 2.-3.,5.-16.

15.15 - 16.50

Lekc. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Nodaļas vadītāja vietnieks E.Miķelsone , Ķīp6B - 513 , Nedēļas: 2.-3.,5.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)