Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Automobiļu transports (RMGUC)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 16.05

MD Maģistra darbs

- , Nedēļas: 1.-20. , Semestrī 5 KP

16.30 - 21.30

Lekc. Ilgtspējīgas multimodālas pārvadājumu tehnoloģijas 2

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 2.-4. , Izvēles modulis

20.15 - 21.50

Pr.d. Pētniecība autotransportā

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Online - Zoom , Nedēļa: 1.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 16.05

PP Prakse

- , Semestrī 3 KP

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Profesors A.Zigmunde , Āz12 - 120 , Izvēles kurss

Lekc.; Pr.d. Psiholoģija

Asociētais profesors A.Šteinberga , Online - Attālināti , Izvēles kurss (viena diena ned.)

16.30 - 21.30

Lekc. Ilgtspējīgas multimodālas pārvadājumu tehnoloģijas 2

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 2.-4. , Izvēles modulis
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 16.05

PP Prakse

- , Semestrī 3 KP

Lekc.; Pr.d. Pētniecība autotransportā

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Online - MSTeams , Nedēļa: 12. , Konference. Iespējams individuāls darbs atšķirīgā laikā.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Psiholoģija

Asociētais profesors A.Šteinberga , Online - Attālināti , Izvēles kurss (viena diena ned.)

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Profesors A.Zigmunde , Āz12-K1 - 116 , Izvēles kurss (viena diena ned.

16.30 - 21.30

Lekc. Ilgtspējīgas multimodālas pārvadājumu tehnoloģijas 2

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 2.-4. , Izvēles modulis
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 16.05

MD Maģistra darbs

- , Nedēļas: 1.-20. , Semestrī 5 KP

Lekc.; Pr.d. Pētniecība autotransportā

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Online - MSTeams , Nedēļa: 12. , Konference. Iespējams individuāls darbs atšķirīgā laikā.

16.30 - 21.30

Lekc. Ilgtspējīgas multimodālas pārvadājumu tehnoloģijas 2

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 2.-4. , Izvēles modulis

18.15 - 20.40

Lekc.; Pr.d. Pētniecība autotransportā

Asociētais profesors A.Grīslis , Online - MSTeams , Nedēļas: 6.-8.,10.-11.,13.-14.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 10.35

Lekc.; Pr.d. Autobūves un remonta tehnoloģijas

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļa: 16.

09.15 - 16.15

Lekc.; Pr.d. Pētniecība autotransportā

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs, Lektors M.Gailis, Docents (praktiskais) G.Zalcmanis, Asociētais profesors A.Grīslis, Docents (praktiskais) Ē.Vonda , Ķīp6B - 213 , Nedēļa: 5. , Konference

10.50 - 14.10

Lekc.; Pr.d. Automobiļu efektīvas servisa tehnoloģijas

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļas: 14.,16.

12.30 - 15.55

Lekc.; Pr.d. Automobiļu efektīvas servisa tehnoloģijas

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.

Lekc.; Pr.d. Pētniecība autotransportā

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs, Lektors M.Gailis , Ķīp6B - 303 , Nedēļas: 1.,3.,7.,9.,11.,15.

14.35 - 17.55

Lekc.; Pr.d. Pētniecība autotransportā

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Ķīp6B - 303 , Nedēļa: 13.

Lekc.; Pr.d. Autobūves un remonta tehnoloģijas

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļas: 14.,16.

16.10 - 17.45

Lekc.; Pr.d. Autobūves un remonta tehnoloģijas

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļas: 5.-7.,9.

16.30 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Autobūves un remonta tehnoloģijas

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļas: 8.,15.

16.30 - 21.30

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ceļu satiksmes drošība 2

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 5.-9.

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Automobiļu dinamika un veiktspēja

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 1.-4.,10.-12.
S
E
S
T
D
I
E
N
A

09.30 - 14.55

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Automobiļu dinamika un veiktspēja

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 1.-2.,10.,13.

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ceļu satiksmes drošība 2

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 4.-9.

Lekc.; Pr.d. Autobūves un remonta tehnoloģijas

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļa: 3.

Lekc.; Pr.d. Iekšdedzes virzuļmotoru tehnoloģijas

Lektors D.Makarčuks , Ķīp6B - 303 , Nedēļas: 8.,11.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)