Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Dzelzceļa elektrosistēmas (REGZB)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 12.30

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošība

Lektors J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļa: 6. , attālināti caur Ortus

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošība

Lektors J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļa: 2.

Aizst. Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošība (studiju projekts)

Lektors J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļa: 10.
O
T
R
D
I
E
N
A

09.00 - 12.30

E Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošība (studiju projekts)

Lektors J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļa: 10.

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošība

Lektors J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļa: 2. , attālināti caur Ortus

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošība (studiju projekts)

Lektors J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļa: 6. , attālināti caur Ortus
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 12.30

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošība (studiju projekts)

Lektors J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļa: 6. , attālināti caur Ortus

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošība

Lektors J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļa: 2. , attālināti caur Ortus
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 12.30

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošība (studiju projekts)

Lektors J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļa: 6. , attālināti caur Ortus
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 15.00

PP Prakse

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)