Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Būvniecība (RBCB0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 5. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.00 - 17.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 1.-20.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.00 - 17.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 1.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.00 - 17.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 1.-20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.00 - 17.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 1.-20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.00 - 12.00

DD Diplomprojekts

Profesors M.Vilnītis, Profesors L.Pakrastiņš , Ķīp6B - 223 , Nedēļas: 1.-20. , Iepriekš sazinoties ar pasniedzēju!

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)