Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (AMBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Profesors M.Dobelis , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika 2

Profesors A.Koliškins , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika 2

Lektors S.Christian , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc. Fizika 2

Asistents A.Knoks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Tiesību pamati

Lektors N.Ozoliņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās)

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Pr.d. Terminoloģijas minimums ( angļu valodā )

Projekta vadītājs – vecākais eksperts A.Roskoša , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lektors K.Ševčenko , Online - Attālināti

Lekc.; Pr.d. Inženiermateriālu struktūra un īpašības

Docents G.Muižnieks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Elektrotehnika un elektronika

Docents A.Vītols , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Vispārīgā ķīmija

Asociētais profesors N.Batenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 10.-17.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Terminoloģijas minimums ( angļu valodā )

Projekta vadītājs – vecākais eksperts A.Roskoša , Online - Attālināti
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Datorgrafika (speckurss mašīnbūvē)

Profesors A.Januševskis , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 6.-20.

10.15 - 11.50

Pr.d. Datorgrafika (speckurss mašīnbūvē)

Profesors A.Januševskis , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 6.-20.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ievads studiju nozarē

Docents I.Vīksne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lab.d. Vispārīgā ķīmija

Asociētais profesors N.Batenko , PV3/7 - 312 , Nedēļas: 12.-19.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)