Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (RMBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze (pamatkurss)

Pētnieks M.Irbe , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze (pamatkurss)

Pētnieks M.Irbe , Online - Attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Kompozītmateriālu un elastomēru mehānika

Profesors A.Krasņikovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Kompozītmateriālu un elastomēru mehānika

Profesors A.Krasņikovs , Ķīp6B - 517 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

12.30 - 14.05

Lekc. Materiālu pretestība (mašīnzinībās) 2

Profesors A.Krasņikovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās) 2

Profesors A.Krasņikovs , Ķīp6B - 517 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

14.30 - 16.05

Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās) 2

Profesors A.Krasņikovs , Ķīp6B - 517 , Nedēļas: 9.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Mašīnu un mehānismu uzbūves pamati

Profesors V.Beresņevičs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Mašīnu un mehānismu uzbūves pamati

Profesors V.Beresņevičs , Ķīp6B - 517 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

12.30 - 14.05

Pr.d. Mašīnu un mehānismu uzbūves pamati

Profesors V.Beresņevičs , Ķīp6B - 517 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

Lekc. Ražošanas automatizācijas pamati

Docents (praktiskais) J.Kaņeps , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc. Ražošanas automatizācijas pamati

Docents (praktiskais) J.Kaņeps , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Ražošanas automatizācijas pamati

Docents (praktiskais) J.Kaņeps , Ķīp6B - 417 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Mehānika

Lektors S.Sokolova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lab.d. Mehānika

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

12.30 - 14.05

Lekc. Inženiertehniskie mērījumi un eksperimenti

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lab.d. Inženiertehniskie mērījumi un eksperimenti

Profesors V.Beresņevičs , Ķīp6B - 517 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

14.30 - 16.05

Lekc. Būvkonstrukcijas mašīnbūvē

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Būvkonstrukcijas mašīnbūvē

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

16.30 - 18.05

Pr.d. Būvkonstrukcijas mašīnbūvē

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Analītiskā mehānika

Profesors J.Vība , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Analītiskā mehānika

Profesors J.Vība , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Analītiskā mehānika

Profesors J.Vība , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)