Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Mehatronika (RMCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Datorvadības sistēmas un to projektēšana

Profesors Z.Markovičs , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Datorvadības sistēmas (studiju projekts)

Profesors Z.Markovičs , Online - Attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Rūpnieciskās elektroniskās iekārtas

Profesors I.Raņķis , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Rūpnieciskās elektroniskās iekārtas

Profesors I.Raņķis , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Mašīnu un aparātu būves tehnoloģija

Asociētais profesors A.Kromanis , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Pr.d. Mašīnu un aparātu būves tehnoloģija

Asociētais profesors A.Kromanis , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Lekc. Programmējamie loģiskie kontroleri PLC (speckurss)

Lektors A.Supoņenkovs , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Programmējamie loģiskie kontroleri PLC (speckurss)

Lektors A.Supoņenkovs , Online - Attālināti
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)