Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Arhitektūra (RABA0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.00 - 18.00

Rezerv. Brīvā izvēle

- , Rezerve patstāvīgajam darbam un studiju vai ārpusstudiju aktivitātēm
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Arhitektūras projektēšana I 2

Docents (praktiskais) M.Švēde, Docents (praktiskais) A.Lapiņš, Docents I.Dirveiks, Lektors A.Antenišķe, Docents (praktiskais) U.Bērziņš , Ķīp6 - 302 , Lektore A. Koroļova

12.30 - 14.05

Pr.d. Zīmēšana I 2

Lektors I.Nātriņa, Lektors A.Beznosiks, Lektors J.Pansovs , Ķīp6 - 435

14.30 - 15.15

Pr.d. Zīmēšana I 2

Lektors I.Nātriņa, Lektors A.Beznosiks, Lektors J.Pansovs , Ķīp6 - 435
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika 2

Profesors G.Petere , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Tēlotāja ģeometrija I 2

Lektors I.Jurāne , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Tēlotāja ģeometrija I 2

Lektors I.Jurāne , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātika 2

Profesors G.Petere , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda 2

Lektors I.Kočote, Asociētais profesors A.Roskoša , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Ēku daļas

Lektors D.Zemešs , Ķīp6 - 306

12.30 - 14.05

Pr.d. Arhitektūras projektēšana I 2

Docents (praktiskais) M.Švēde, Docents (praktiskais) A.Lapiņš, Docents I.Dirveiks, Lektors A.Antenišķe, Docents (praktiskais) U.Bērziņš , Ķīp6 - 302 , Lektore A. Koroļova

14.30 - 16.05

Pr.d. Arhitektūras projektēšana I 2

Docents (praktiskais) M.Švēde, Docents (praktiskais) A.Lapiņš, Docents I.Dirveiks, Lektors A.Antenišķe, Docents (praktiskais) U.Bērziņš , Ķīp6 - 302 , Lektore A. Koroļova
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Arhitektūras vēsture I

Docents A.Tipāne , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Ēku tipoloģija

Profesors U.Bratuškins , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)