Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Arhitektūra (RAGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

11.05 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Būvju konstrukcijas - stiegrbetons un mūris

Profesors L.Pakrastiņš , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Būvju konstrukcijas - stiegrbetons un mūris

Profesors L.Pakrastiņš , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Integrēta pilsētvides projektēšana

Profesors S.Treija, Docents (praktiskais) E.Bērziņš, Lektors A.Koroļova , Ķīp6 - 306
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Mūsdienu arhitektūra

Profesors J.Krastiņš , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Projektēšanas plānošanas un vadības principi

Pētnieks S.Barvika , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Arhitektūras morfoloģija un pētniecība

Profesors U.Bratuškins , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Arhitektūras akustika

Docents A.Zabrauskis , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ēku klimata sistēmas arhitektūrā

Asociētais profesors J.Zemītis , Ķīp6 - 306

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Ilgtspējīga pilsētu attīstība

M.Liepa-Zemeša , Ķīp6 - 306
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Reģionālās ainavas arhitektūra

Lektors I.Miķelsone, Lektors A.Koroļova , Ķīp6 - 116

12.30 - 14.05

Pr.d. Arhitektūras projektēšanas studija

Docents E.Bondars, Docents (praktiskais) E.Bērziņš, Docents A.Eniņa, Docents I.Rukmane-Poča, Docents (praktiskais) G.Grabovskis , Ķīp6 - 303

14.30 - 15.15

Pr.d. Arhitektūras projektēšanas studija

Docents E.Bondars, Docents (praktiskais) E.Bērziņš, Docents A.Eniņa, Docents I.Rukmane-Poča, Docents (praktiskais) G.Grabovskis , Ķīp6 - 303

15.30 - 17.05

Rezerv. Brīvā izvēle

Online - Attālināti , Rezerve patstāvīgajam darbam un studiju vai ārpusstudiju aktivitātēm
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.00 - 16.00

Rezerv. Brīvā izvēle

- , Rezerve patstāvīgajam darbam un studiju vai ārpusstudiju aktivitātēm

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)