Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Mašīnu un aparātu būvniecība (RMCN0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Mašīnu un aparātu būves tehnoloģija (studiju projekts)

Asociētais profesors A.Kromanis , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Pr.d. Mašīnu un aparātu būves tehnoloģija

Asociētais profesors A.Kromanis , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Pr.d. Mašīnu un aparātu būves tehnoloģija

Asociētais profesors A.Kromanis , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Datorizētā projektēšana mašīnu un aparātu būvē

Asociētais profesors N.Mozga , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Datorizētā projektēšana mašīnu un aparātu būvē

Asociētais profesors N.Mozga , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Mašīnbūves iekārtu piedziņa un vadība

Pētnieks A.Štekleins , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Pr.d.; Lab.d. Mašīnbūves iekārtu piedziņa un vadība

Pētnieks A.Štekleins , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Darba aizsardzība

Lektors J.Bartušauskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)