Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Mehatronika (RMCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika 2

Asistents S.Stepiņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lab.d. Fizika 2

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Linarts , PV3/7 - 406 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

14.30 - 16.05

Lekc. Fizika 2

Asistents S.Stepiņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.
O
T
R
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Mašīnu un aparātu elementi

Profesors G.Upītis , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Tehniskā mehānika 2

Rektora vietnieks I.Tipāns , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Tehniskā mehānika 2

Rektora vietnieks I.Tipāns , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Automatizētās projektēšanas pamati - SolidWorks

Asociētais profesors N.Mozga , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Automātikas pamatkurss

Lektors J.Lauznis , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Automātikas pamatkurss

Lektors J.Lauznis , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Vispārīgā metroloģija, papildnodaļas

Profesors E.Šīrons, Vecākais laborants V.Čudinovs , Ķīp6B - 402 , Nedēļas: 9.-17. , I apakšgrupa Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātieni

12.30 - 14.05

Lab.d. Vispārīgā metroloģija, papildnodaļas

Profesors E.Šīrons, Vecākais laborants V.Čudinovs , Ķīp6B - 402 , Nedēļas: 9.-17. , II apakšgrupa Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātieni

14.30 - 16.05

Lekc. Vispārīgā metroloģija, papildnodaļas

Profesors E.Šīrons , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)