Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Arhitektūra (RAGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 15.00

PP Prakse

- , Precizējams saskaņā ar prakses vietas darba grafiku
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

MD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu 2

Profesors U.Bratuškins, Profesors S.Treija, Docents E.Bondars , Ķīp6 - 116 , Pēc individuāla grafika
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 15.00

PP Prakse

- , Precizējams saskaņā ar prakses vietas darba grafiku
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 15.00

PP Prakse

- , Precizējams saskaņā ar prakses vietas darba grafiku
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 13.30

PP Prakse

- , Precizējams saskaņā ar prakses vietas darba grafiku

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)