Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Tehniskā tulkošana (RHGT0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

11.00 - 12.30

Lekc.; Pr.d. Modernās tehnoloģijas tulkošanā

Lektors D.Ivanova , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-20. , Lekt. I.Čippa-Triškina E-mail: irena@hieroglifs.com

14.30 - 16.05

Pr.d. Prakse (Tulkošanas metodes un prakse)

Profesors M.Platonova , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-20.

16.30 - 18.00

Lekc.; Pr.d. Terminoloģija un terminogrāfija

Profesors M.Platonova , Online - Attālināti

18.05 - 19.35

Lekc.; Pr.d. Starpdisciplinārā semiotika

Asociētais profesors T.Smirnova , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.00

Pr.d. Specializācijas tekstu tulkošana (ekonomika) 2

Lektors A.Nidagundi , Online - Attālināti

18.05 - 19.35

Lekc.; Pr.d. Mediji un sabiedrība

Lektors I.Ozols , Online - Attālināti

Pr.d. Kognitīvā un sociālā psiholoģija

Asociētais profesors A.Šteinberga , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Otrās svešvalodas pastiprinātais kurss (vācu valoda) 2

Lektors L.Rozenberga , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Otrās svešvalodas pastiprinātais kurss (vācu valoda) 2

Lektors L.Rozenberga , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Pedagoģija

Profesors A.Zigmunde , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10. , Izvēles kurs

20.15 - 21.50

Lekc. Pedagoģija

Profesors A.Zigmunde , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10. , Izvēles kurss
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Praktiskās Franču valodas kurss (otrā svešvaloda) 2

Lektors I.Otlāne , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.-20.

12.00 - 14.00

Kons. Maģistra darbs

Profesors L.Iļinska , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)