Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Elektrotehnoloģiju datorvadība (RECO0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Mehānika

Lektors S.Sokolova , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika 2

Asociētais profesors M.Iltiņa, Lektors I.Karpinska , Online - Zoom , Nedēļas: 1.-9.,11.-15.

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika 2

Asociētais profesors M.Iltiņa, Lektors I.Karpinska , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-9.,11.-14.

14.30 - 16.05

Lekc. Fizika

Asociētais profesors I.Klincāre , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-9.,11.-17.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Fizika

Asociētais profesors I.Klincāre , PV3/7 - 401 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Elektrisko mērījumu pamati

Profesors P.Apse-Apsītis , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.

Lekc. Elektrisko mērījumu pamati

Profesors P.Apse-Apsītis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-4.

12.30 - 14.05

Lekc. Elektrisko mērījumu pamati

Profesors P.Apse-Apsītis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-4.

Lab.d. Elektrisko mērījumu pamati

Profesors P.Apse-Apsītis , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda

Lektors V.Markeviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Angļu valoda 2

Lektors V.Markeviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 10.-17.

E Angļu valoda

Lektors V.Markeviča , Online - Attālināti , Nedēļa: 9.

E Angļu valoda 2

Lektors V.Markeviča , Online - Attālināti , Nedēļa: 18.

16.30 - 18.05

Lekc. Vispārējā socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Politoloģija

Asociētais profesors G.Ozolzīle , Online - Attālināti , izvēle
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

E Matemātika 2

Asociētais profesors M.Iltiņa, Lektors I.Karpinska , Online - Attālināti , Nedēļa: 15.

Pr.d. Matemātika 2

Asociētais profesors M.Iltiņa, Lektors I.Karpinska , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.,10.-14.

12.30 - 14.05

Pr.d. Skaitliskās metodes elektroinženieru uzdevumu datorrealizācijai

Zinātniskais asistents J.Mārks , Āz12-K1 - 220 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.

Lekc. Skaitliskās metodes elektroinženieru uzdevumu datorrealizācijai

Zinātniskais asistents J.Mārks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-4.

14.30 - 16.05

Lekc. Skaitliskās metodes elektroinženieru uzdevumu datorrealizācijai

Zinātniskais asistents J.Mārks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-4.

Pr.d. Skaitliskās metodes elektroinženieru uzdevumu datorrealizācijai

Asistents J.Mārks , Āz12-K1 - 220 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)