Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Digitālās humanitārās zinātnes (RHMD0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Kultūras, valodas un tehnoloģiju mijiedarbības izpēte Latvijā

Profesors A.Zigmunde , Online - Attālināti

Lekc.; Pr.d. Retorikas stratēģijas un prasmes

Asociētais profesors T.Hramova , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Zinātniskā modelēšana

Vadošais pētnieks (pēcdok.) J.Kapenieks , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Lekc. Kultūras, valodas un tehnoloģiju mijiedarbības izpēte Latvijā

Profesors A.Zigmunde , Online - Attālināti

Lekc.; Pr.d. Retorikas stratēģijas un prasmes

Asociētais profesors T.Hramova , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Zinātniskā modelēšana

Vadošais pētnieks (pēcdok.) J.Kapenieks , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.00

Pr.d. Komunikācijas un prezentācijas prasme

Lektors Z.Seņko , Online - Attālināti

Lekc.; Pr.d. Terminoloģija un terminogrāfija

Profesors M.Platonova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

18.05 - 19.35

Lekc.; Pr.d. Starpdisciplinārā semiotika

Asociētais profesors T.Smirnova , Online - Attālināti

19.45 - 21.15

Pr.d. Speciālā angļu valoda

Lektors D.Grīnvalds , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.00

Lekc. Ievads lielapjoma datu analīzē

Profesors A.Ņikitenko , Online - Attālināti

18.05 - 19.35

Lekc.; Pr.d. Mediji un sabiedrība

Lektors I.Ozols , Online - Attālināti

Pr.d. Kognitīvā un sociālā psiholoģija

Asociētais profesors A.Šteinberga , Online - Attālināti

19.45 - 21.15

Pr.d. Speciālā angļu valoda

Lektors D.Grīnvalds , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Pr.d. Ievads lielapjoma datu analīzē

Profesors A.Ņikitenko , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Programmēšanas valoda Python

Lektors V.Saulespurēns , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Grafiskā dizaina tehnoloģijas

Asociētais profesors A.Kapenieks , Online - Attālināti , Lekt. Berngards
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Praktiskās spāņu valodas kurss (otrā svešvaloda) 2

Lektors A.Torres Fernandez , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.-20.

12.30 - 14.05

Pr.d. Vispārējais spāņu valodas kurss 2

Lektors A.Torres Fernandez , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc. Ievads digitālajās humanitārajās zinātnēs

Profesors M.Platonova , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc. Ievads digitālajās humanitārajās zinātnēs

Profesors M.Platonova , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)