Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Mašīnu un aparātu būvniecība (RMCN0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Inženierķīmija

Docents J.Vaivads , PV3/7 - 312 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

10.15 - 11.50

Lekc. Inženierķīmija

Docents J.Vaivads , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Materiālu pretestība

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 521 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

12.30 - 14.05

Pr.d. Materiālu pretestība

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 422 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

Lekc. Materiālu pretestība

Profesors O.Kononova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

A.Matvejevs , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

A.Matvejevs , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda 2

Lektors Z.Dombrovska , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lab.d. Materiālzinības

Docents G.Muižnieks , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Datorgrafika mašīnbūvē

Asociētais profesors N.Mozga , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Plūsmas mehānika

Docents K.Kravalis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.,12.-16.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

A.Matvejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Materiālzinības

Asociētais profesors J.Ozoliņš , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Materiālzinības

Asociētais profesors J.Ozoliņš , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)