Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Mašīnu un aparātu būvniecība (RMCN0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Inženierķīmija

Docents J.Vaivads , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lab.d. Fizika 2

Asistents A.Bērziņa , PV3/7 - 415 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

12.30 - 14.05

Lab.d. Fizika 2

Asistents A.Bērziņa , PV3/7 - 415 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

Lekc. Fizika 2

Asistents S.Stepiņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc. Fizika 2

Asistents S.Stepiņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Inženierķīmija

Docents J.Vaivads , PV3/7 - 312 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

10.15 - 11.50

Lab.d. Vispārīgā metroloģija, papildnodaļas

Profesors E.Šīrons, Vecākais laborants V.Čudinovs , Ķīp6B - 402 , Nedēļas: 9.-17. , I apakšgrupa Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātieni

12.30 - 14.05

Lab.d. Vispārīgā metroloģija, papildnodaļas

Profesors E.Šīrons, Vecākais laborants V.Čudinovs , Ķīp6B - 402 , Nedēļas: 9.-17. , II apakšgrupa Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātieni
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Plūsmas mehānika

Docents K.Kravalis , Ķīp6B - 417 , Nedēļa: 18.

10.15 - 11.50

Lekc. Plūsmas mehānika

Docents K.Kravalis , Ķīp6B - 417 , Nedēļa: 18.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Tirgzinības

Docents I.Andersone , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Lekc. Plūsmas mehānika

Docents K.Kravalis , Ķīp6B - 417 , Nedēļa: 18.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Tirgzinības

Docents I.Andersone , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Lekc. Plūsmas mehānika

Docents K.Kravalis , Ķīp6B - 417 , Nedēļa: 18.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Vadības socioloģija

Docents A.Šņitņikovs , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Plūsmas mehānika

Docents K.Kravalis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.,12.-16.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Vispārīgā metroloģija, papildnodaļas

Profesors E.Šīrons , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

17.15 - 18.30

Lekc.; Pr.d. Plūsmas mehānika

Docents K.Kravalis , Online - Attālināti , Nedēļa: 12.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)