Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Automobiļu transports (RMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Inženierķīmija

Docents J.Vaivads , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lab.d. Inženierķīmija

Docents J.Vaivads , PV3/7 - 312 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

12.30 - 14.05

Lekc. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās)

Docents T.Novohatska , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās)

Docents T.Novohatska , Ķīp6B - 517 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

14.30 - 16.05

Pr.d. Fizika

Asistents S.Stepiņa , PV3/7 - 219 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

16.30 - 18.05

Lab.d. Fizika

Asistents S.Stepiņa , PV3/7 - 401 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Materiālzinības

Asociētais profesors J.Ozoliņš , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Materiālzinības

Docents G.Muižnieks , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Docents J.Liģere , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika

Profesors M.Knite , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika

Profesors M.Knite , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Docents (praktiskais) S.Gudzuka , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20. , Izvēles kurss

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Vispārējā socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20. , Izvēles kurss
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Asistents I.Samuilika , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Asistents I.Samuilika , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Angļu valoda 2

Asistents P.Jakovļeva, Lektors Z.Dombrovska , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Politoloģija

Asociētais profesors G.Ozolzīle , Online - Attālināti , Izvēles kurss
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Mašīnbūvniecības rasēšana

Docents Z.Veide , Ķīp6B - 300 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

14.30 - 16.05

Pr.d. Mašīnbūvniecības rasēšana

Docents Z.Veide , Ķīp6B - 300 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)