Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Dzelzceļa inženierija (RMCHB)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 10.30

Lekc. Saldēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtas transporta līdzekļos

Asociētais profesors P.Gavrilovs , - , Nedēļas: 1.,4.-5.,8.-9.,12.-13.,16. , Online - Attālināti

10.35 - 12.30

Lekc. Saldēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtas transporta līdzekļos

Asociētais profesors P.Gavrilovs , - , Nedēļas: 1.,4.-5.,8.-9.,12.-13.,16. , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Sliežu ceļš un tā ekspluatācija

Pētnieks N.Ivaškovska , - , Online - Attālināti

13.00 - 14.00

Kons. Ritošā sastāva uzbūve un teorija 2

Docents J.Eiduks , - , Nedēļas: 13.-20. , Online - Attālināti

Kons. Ritošā sastāva uzbūve un teorija

Docents J.Eiduks , - , Nedēļas: 1.-12. , Online - Attālināti

14.05 - 15.05

Kons. Ritošā sastāva uzbūve un teorija

Docents J.Eiduks , - , Nedēļas: 1.-12. , Online - Attālināti

Kons. Ritošā sastāva uzbūve un teorija 2

Docents J.Eiduks , - , Nedēļas: 13.-20. , Online - Attālināti

15.10 - 16.10

Kons. Lokomotīvju enerģētiskās iekārtas

Docents J.Eiduks , - , Online - Attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

09.00 - 10.00

Kons. Transporta līdzekļu elektriskās mašīnas un pārveidotāji

Asociētais profesors E.Kamoliņš , - , Online - Attālināti

09.00 - 10.30

Lekc. Transporta grāmatvedības datorsistēmas

Profesors M.Gorobecs , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

09.30 - 10.30

Lekc. Dzelzceļa transporta loģistikas pamati

Profesors M.Gorobecs , - , Nedēļas: 9.-20. , Online - Attālināti

10.30 - 12.00

Lekc. Dzelzceļa transporta loģistikas pamati

Profesors M.Gorobecs , - , Nedēļas: 9.-20. , Online - Attālināti

Lekc. Transporta grāmatvedības datorsistēmas

Profesors M.Gorobecs , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

12.00 - 13.30

Lekc. Transporta iekārtu datorprojektēšana

Lektors J.Freimane , - , Online - Attālināti

13.35 - 15.30

Stud.d. Transporta iekārtu datorprojektēšana (studiju projekts)

Lektors J.Freimane , - , Online - Attālināti

15.35 - 17.05

Lekc. Transporta iekārtu datorprojektēšana

Lektors J.Freimane , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 10.30

Kons. Transporta līdzekļu konstrukciju noslogojums

Asociētais profesors G.Strautmanis , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

10.35 - 12.05

Lekc.; Pr.d. Transporta līdzekļu konstrukciju noslogojums

Asociētais profesors G.Strautmanis , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

10.50 - 12.20

Lekc.; Pr.d. Ritošais sastāvs un vilce

P.Stankēvičs , - , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ritošais sastāvs un vilce

P.Stankēvičs , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Kvalitātes sistēmu pamati

J.Pildavs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Kvalitātes sistēmu pamati

J.Pildavs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa staciju un mezglu teorijas pamati

Pētnieks O.Iščuka , - , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Mašīnu elementi

Profesors G.Upītis , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Mašīnu elementi

Profesors G.Upītis , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Dzelzceļa transports 2

Docents F.Mihailovs , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti

16.10 - 17.40

Lekc. Dzelzceļa transports 2

Docents F.Mihailovs , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc. Dzelzceļa transports

Docents F.Mihailovs , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

18.10 - 19.40

Lekc. Dzelzceļa transports

Docents F.Mihailovs , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)