Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Adaptronika (RECA0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Mehānika

Lektors S.Sokolova , Online - Attālināti

E Mehānika

Lektors S.Sokolova , Online - Attālināti , Nedēļa: 17.

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika 2

Asociētais profesors M.Iltiņa, Lektors I.Karpinska , Online - Zoom , Nedēļas: 1.-9.,11.-15.

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika 2

Asociētais profesors M.Iltiņa, Lektors I.Karpinska , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-9.,11.-14.

14.30 - 16.05

E Enerģētikas pamati

Asociētais profesors O.Linkevičs , Online - Attālināti , Nedēļa: 16.

Lekc. Enerģētikas pamati

Asociētais profesors O.Linkevičs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-9.,11.-15.

16.30 - 18.05

Lekc. Enerģētikas pamati

Asociētais profesors O.Linkevičs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-2.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Fizika 2

Profesors J.Blūms , Online - Zoom

E Fizika 2

Profesors J.Blūms , Online - Attālināti , Nedēļa: 18.

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

Lektors E.Gabarajevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

E Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Docents S.Andrianova , Online - Attālināti , Nedēļa: 12.

Lekc. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Docents S.Andrianova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

16.30 - 18.05

Lekc. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Docents S.Andrianova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Enerģētikas pamati

Vadošais pētnieks G.Pašņins , Online - Attālināti , Nedēļas: 6.,8.,12.,14.

10.15 - 11.50

Lab.d. Enerģētikas pamati

Vadošais pētnieks G.Pašņins , Online - Attālināti , Nedēļas: 6.,8.,12.,14.

12.30 - 14.05

E Programmēšanas valodas datortehnoloģijās

Docents A.Potapovs , Online - Zoom , Nedēļa: 15.

Lekc. Programmēšanas valodas datortehnoloģijās

Docents A.Potapovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.-14.

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Programmēšanas valodas datortehnoloģijās

Docents A.Potapovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.-14.

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Programmēšanas valodas datortehnoloģijās

Docents A.Potapovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-14.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Zinātniskais asistents J.Mārks , Online - Attālināti , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.

10.15 - 11.50

Lab.d. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Zinātniskais asistents J.Mārks , Online - Attālināti , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.

Lab.d. Fizika 2

Asistents A.Blūma , PV3/7 - 415 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Vispārīgā ķīmija

Docents J.Vaivads , PV3/7 - 312 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Kons. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Docents S.Andrianova , Online - Zoom , Nedēļa: 11.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

E Matemātika 2

Asociētais profesors M.Iltiņa, Lektors I.Karpinska , Online - Attālināti , Nedēļa: 15.

Pr.d. Matemātika 2

Asociētais profesors M.Iltiņa, Lektors I.Karpinska , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.,10.-14.

12.30 - 14.05

E Angļu valoda

Lektors E.Gabarajevs , Online - Attālināti , Nedēļa: 12.

Lekc. Vispārīgā ķīmija

Docents J.Vaivads , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)