Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Automobiļu transports (RMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Plūsmas mehānika

Docents K.Kravalis , Ķīp6B - 417 , Nedēļa: 19.

10.15 - 11.50

Pr.d. Plūsmas mehānika

Docents K.Kravalis , Ķīp6B - 417 , Nedēļa: 19.

12.30 - 14.05

Pr.d. Plūsmas mehānika

Docents K.Kravalis , Ķīp6B - 417 , Nedēļa: 19.

14.30 - 16.05

Pr.d. Plūsmas mehānika

Docents K.Kravalis , Ķīp6B - 417 , Nedēļa: 19.

16.30 - 18.05

Pr.d. Plūsmas mehānika

Docents K.Kravalis , Ķīp6B - 417 , Nedēļa: 19.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Autotransporta līdzekļu konstrukcija

Laboratorijas vadītājs A.Skārds , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lab.d. Autotransporta līdzekļu konstrukcija

Laboratorijas vadītājs A.Skārds , Ķīp6B - 306 , Nedēļas: 9.-16. , 1. grupa Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātieni

10.15 - 11.50

Lekc. Elektrotehnika un elektronika

Docents J.Maksimkina , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lab.d. Elektrotehnika un elektronika

Docents J.Maksimkina, Profesors V.Hramcovs , Āz12-K1 - 101 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

12.30 - 14.05

Lab.d. Elektrotehnika un elektronika

Docents J.Maksimkina, Profesors V.Hramcovs , Āz12-K1 - 101 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

Lekc. Elektrotehnika un elektronika

Docents J.Maksimkina , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lab.d. Autotransporta līdzekļu konstrukcija

Laboratorijas vadītājs A.Skārds , Ķīp6B - 306 , Nedēļas: 9.-16. , 2. grupa Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātieni
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Materiālu pretestība 2

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 521 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

10.15 - 11.50

Pr.d. Materiālu pretestība 2

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 422 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

Pr.d. Materiālu pretestība 2

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 521 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

Lekc. Datorgrafika (speckurss mašīnbūvē)

Profesors A.Januševskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Datorgrafika (speckurss mašīnbūvē)

Profesors A.Januševskis , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

Lekc. Materiālu pretestība 2

Profesors O.Kononova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Pr.d.; Lab.d. Datorgrafika (speckurss mašīnbūvē)

Profesors A.Januševskis , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Plūsmas mehānika

Docents K.Kravalis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.,12.-16.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Siltummācība

Docents A.Cars , Online - Attālināti

17.15 - 18.30

Lekc.; Pr.d. Plūsmas mehānika

Docents K.Kravalis , Online - Attālināti , Nedēļa: 12.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)