Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Dzelzceļa inženierija (RMCHA)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika 2

Asistents S.Stepiņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc. Fizika 2

Asistents S.Stepiņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika 2

Asociētais profesors N.Budkina , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Asociētais profesors N.Budkina , Online - Attālināti

12.00 - 13.30

Lekc. Transporta iekārtu datorprojektēšana

Lektors J.Freimane , - , Online - Attālināti

13.35 - 15.30

Stud.d. Transporta iekārtu datorprojektēšana (studiju projekts)

Lektors J.Freimane , - , Online - Attālināti

15.35 - 17.05

Lekc. Transporta iekārtu datorprojektēšana

Lektors J.Freimane , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Fizika 2

Asistents A.Bērziņa , PV3/7 - 415 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

12.30 - 14.05

Lab.d. Fizika 2

Asistents A.Bērziņa , PV3/7 - 415 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda 2

Lektors Z.Dombrovska , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Politoloģija

Asociētais profesors G.Ozolzīle , Online - Attālināti , Izvēles kurss
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Asociētais profesors N.Budkina , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Dzelzceļa transports 2

Docents F.Mihailovs , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti

16.10 - 17.40

Lekc. Dzelzceļa transports 2

Docents F.Mihailovs , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc. Dzelzceļa transports

Docents F.Mihailovs , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

18.10 - 19.40

Lekc. Dzelzceļa transports

Docents F.Mihailovs , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)