Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (RMBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Fizika 2

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Linarts , PV3/7 - 406 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

Lekc. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās)

Lektors R.Vītols , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās)

Lektors R.Vītols , Ķīp6B - 521 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

Lekc. Fizika 2

Asistents S.Stepiņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc. Fizika 2

Asistents S.Stepiņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

A.Matvejevs , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

A.Matvejevs , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Inženiermateriālu struktūra un īpašības

Docents G.Muižnieks , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda 2

Lektors L.Derkača , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d.; Lab.d. Datorgrafika (speckurss mašīnbūvē)

Pētnieks M.Irbe , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

12.30 - 14.05

Pr.d.; Lab.d. Datorgrafika (speckurss mašīnbūvē)

Pētnieks M.Irbe , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

Lekc. Datorgrafika (speckurss mašīnbūvē)

Pētnieks M.Irbe , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

A.Matvejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Politoloģija

Asociētais profesors G.Ozolzīle , Online - Attālināti , Izvēles kurss
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Elektrotehnika un elektronika

Docents J.Maksimkina , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lab.d. Elektrotehnika un elektronika

Docents J.Maksimkina , Āz12-K1 - 221 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

12.30 - 14.05

Lab.d. Elektrotehnika un elektronika

Docents J.Maksimkina , Āz12-K1 - 221 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

Lekc. Vispārīgā ķīmija

Docents J.Vaivads , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lab.d. Vispārīgā ķīmija

Docents J.Vaivads , PV3/7 - 312 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)