Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Industriālais dizains (RMCX0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Tehniskā mehānika 2

Docents J.Kalinka , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Tehniskā mehānika 2

Docents J.Kalinka , Ķīp6B - 521 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

12.30 - 14.05

Lekc. Koka iespējas dizainā

Asociētais profesors E.Kirilovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Koka iespējas dizainā

Vadošais pētnieks E.Kirilovs , Ķīp6 - 112 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

14.30 - 16.05

Lekc. Materiālzinību papildkurss

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Materiālzinību papildkurss

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Ķīp6B - 524 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d.; Lab.d. Datorgrafika (speckurss mašīnbūvē)

Pētnieks M.Irbe , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

12.30 - 14.05

Lekc. Datorgrafika (speckurss mašīnbūvē)

Pētnieks M.Irbe , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d.; Lab.d. Datorgrafika (speckurss mašīnbūvē)

Pētnieks M.Irbe , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Gleznošana (speckurss industriālajā dizainā)

Asistents E.Krīgere , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Gleznošana (speckurss industriālajā dizainā)

Asistents E.Krīgere , Ķīp6B - 520 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

16.30 - 19.30

Lekc.; Pr.d. Vides inženierzinātne 1. daļa

Prodekāns (zinātnes jomā) A.Blumberga, Docents I.Pakere , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Dizaina izstrādājumu ražošanas procesi un tehnoloģijas

Docents (praktiskais) J.Kaņeps , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Dizaina izstrādājumu ražošanas procesi un tehnoloģijas

Docents (praktiskais) J.Kaņeps , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Ražojumu formas un to attīstība

Pētnieks M.Irbe , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Ražojumu formas un attīstība (studiju projekts)

Pētnieks M.Irbe , Online - Attālināti
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Polimēru materiālu apstrādes tehnoloģija un iekārtas

Pētnieks J.Ozoliņš , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)