Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Telekomunikācijas (AEBC0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Ķēžu teorijas pamati

Asociētais profesors A.Ipatovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika 2

Profesors A.Koliškins , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika 2

Lektors S.Christian , Online - Attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Datortehnoloģijas pētniecībā

Asociētais profesors A.Ipatovs, Pētnieks J.Klūga , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ķēžu teorijas pamati

Asociētais profesors A.Ipatovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lekc.; Pr.d. Datortehnoloģijas pētniecībā

Asociētais profesors A.Ipatovs, Pētnieks J.Klūga , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

12.30 - 14.05

Lekc. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Docents A.Skrastiņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Pr.d. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Docents A.Skrastiņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.

Lekc. Fizika

Asistents A.Knoks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lektors K.Ševčenko , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors Ā.Paula , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-18.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Datori un algoritmizācijas pamati

Pētnieks J.Klūga , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Ievads elektronikas un telekomunikāciju nozarē

Vadošais pētnieks (pēcdok.) S.Matsenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ievads elektronikas un telekomunikāciju nozarē 2

Vadošais pētnieks (pēcdok.) S.Matsenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)