Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transporta sistēmu inženierija (RMCL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Darbu mehanizācijas un automatizācijas līdzekļi transportā

Profesors M.Kleinhofs , -

20.15 - 21.50

Lekc. Darbu mehanizācijas un automatizācijas līdzekļi transportā

Profesors M.Kleinhofs , -
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.30 - 12.00

Lekc. Transporta terminālu uzbūve (studiju projekts)

Asociētais profesors M.Urbaha , - , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Bīstamu kravu pārvadājumu transporta līdzekļi

Docents V.Feofanovs , - , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Bīstamu kravu pārvadājumu transporta līdzekļi

Docents V.Feofanovs , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

Lekc. Starptautisko pārvadājumu tehniskais nodrošinājums

Docents V.Feofanovs , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc. Transporta procesu datormodelēšana

Docents S.Bratarčuks , - , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc. Transporta procesu datormodelēšana (studiju projekts)

Docents S.Bratarčuks , - , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 16.00

PP Prakse

Mācību biroja administrators S.Andersone, Asociētais profesors M.Urbaha , - , Nedēļas: 1.-20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Starptautisko pārvadājumu tehniskais nodrošinājums

Docents V.Feofanovs , - , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)