Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Siltumenerģētika un siltumtehnika (RMCG0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Hidro- un gāzu dinamika (studiju projekts)

Asociētais profesors D.Rusovs , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Termiskie dzinēji

Asociētais profesors D.Rusovs , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Darba aizsardzība

Lektors J.Bartušauskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

14.30 - 16.05

Lekc. Elektroapgāde

Asociētais profesors K.Bērziņa , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Kurināmā tehnoloģija un katlu iekārtas

Docents S.Vostrikovs , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Kurināmā tehnoloģija un katlu iekārtas

Docents S.Vostrikovs , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Mašīnu elementi

Profesors G.Upītis , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Mašīnu elementi

Profesors G.Upītis , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Siltumizmantojošās iekārtas

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 425 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Siltumizmantojošās iekārtas

Asociētais profesors S.Jaundālders , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Siltumizmantojošās iekārtas

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 425 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Siltumizmantojošās iekārtas

Asociētais profesors S.Jaundālders , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)