Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Viedās elektroniskās sistēmas (AEGV0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Funkcionālo un loģisko shēmu modelēšana

Lektors M.Pudžs , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Lab.d. Funkcionālo un loģisko shēmu modelēšana

Lektors M.Pudžs , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Pr.d. Mikroelektronikas izstrādājumi analogajā shēmtehnikā

Asistents V.Smoļaninovs , Āz12 - 206 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Mikroelektronikas izstrādājumi analogajā shēmtehnikā

Lektors M.Pudžs, Asistents V.Smoļaninovs , Online - Attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. 5G bezvadu tehnoloģijas

Asociētais profesors A.Litviņenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. 5G bezvadu tehnoloģijas

Asociētais profesors A.Litviņenko , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Lab.d. 5G bezvadu tehnoloģijas (studiju projekts)

Asociētais profesors A.Litviņenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Pr.d. 5G bezvadu tehnoloģijas (studiju projekts)

Asociētais profesors A.Litviņenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

12.30 - 14.05

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors Ā.Paula , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-18.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektromagnētisko lauku modelēšanas programmatūras rīki

Lektors R.Kušņins , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-5.

Lab.d. Elektromagnētisko lauku modelēšanas programmatūras rīki

Lektors R.Kušņins , Āz12 - 422 , Nedēļas: 11.-20. , I apakšgrupa

10.15 - 11.50

Lekc. Elektromagnētisko lauku modelēšanas programmatūras rīki

Lektors R.Kušņins , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-5.

Lab.d. Elektromagnētisko lauku modelēšanas programmatūras rīki

Lektors R.Kušņins , Āz12 - 422 , Nedēļas: 11.-20. , I apakšgrupa

12.30 - 14.05

Lekc. Mikroviļņu tehnika

Docents J.Semeņako , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

Lab.d. Mikroviļņu tehnika

Lektors R.Kušņins , Āz12 - 422 , Nedēļas: 11.,13.,15.,17.,19.

14.30 - 16.05

Lekc. Mikroviļņu tehnika

Docents J.Semeņako , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

Lab.d. Mikroviļņu tehnika

Lektors R.Kušņins , Āz12 - 422 , Nedēļas: 11.,13.,15.,17.,19.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība

Lektors J.Bartušauskis , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)