Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Medicīnas inženierija un fizika (RMCF0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

BD Bakalaura darbs

Profesors J.Dehtjars , - , Online

12.30 - 14.05

Lekc. Inženierprojekts

Profesors A.Balodis , -
O
T
R
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Romanova , -

10.15 - 11.50

Lekc. Ciparu elektronika un datorarhitektūra

Asociētais profesors A.Utāns , - , Nedēļas: 1.-17.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Biomateriālu tehnoloģijas pamati

Vadošais pētnieks K.Šalma-Ancāne , - , Nedēļas: 9.-16. , Online

12.30 - 14.05

Lekc. Biomateriālu tehnoloģijas pamati

Vadošais pētnieks K.Šalma-Ancāne , - , Nedēļas: 1.-8. , Online

Lekc.; Pr.d. Biomateriālu tehnoloģijas pamati

Vadošais pētnieks K.Šalma-Ancāne , - , Nedēļas: 9.-16. , Online

Lekc. Automātikas pamatkurss

Lektors J.Lauznis , RSU - -

14.30 - 16.05

Lekc. Automātikas pamatkurss

Lektors J.Lauznis , - , Nedēļas: pāra

16.30 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Automatizētās projektēšanas pamati - AutoCAD

Asociētais profesors N.Mozga , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Lietišķā etiķete

Docents M.Bernande , - , Nedēļas: 1.-20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Romanova , -

12.30 - 14.05

Pr.d. Ciparu elektronika un datorarhitektūra

Asociētais profesors A.Utāns , - , Nedēļas: 6.-9.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Romanova , -

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)