Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIMU0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Sociālā atbildība un biznesa ētika

Pētnieks A.Roša , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Lekc. Sociālā atbildība un biznesa ētika

Pētnieks A.Roša , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Pētnieks I.Vaivode , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Pētnieks I.Vaivode , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ekonomiskās analīzes teorija

Profesors N.Lāce, Docents I.Sproģe , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomiskās analīzes teorija

Profesors N.Lāce, Docents I.Sproģe , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Darba grupu psiholoģija

Pētnieks A.Roša , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc. Mārketings un digitālā transformācija

Docents I.Andersone , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Lekc. Mārketings un digitālā transformācija

Docents I.Andersone , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors Ā.Paula , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-18.

14.30 - 16.05

Lekc. Investīcijas un finansēšana

Docents (praktiskais) T.Laizāns , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc. Investīcijas un finansēšana

Docents (praktiskais) T.Laizāns , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)