Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIMU0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Sociālā atbildība un biznesa ētika

Pētnieks A.Roša , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Lekc. Sociālā atbildība un biznesa ētika

Pētnieks A.Roša , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Pētnieciskais projekts uzņēmējdarbības vadīšanā

Docents I.Andersone , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

Lekc. Pētnieciskais projekts uzņēmējdarbības vadīšanā

Docents I.Andersone , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Civilā aizsardzība

Lektors J.Bartušauskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.

Lekc.; Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors Ā.Paula , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Darba grupu psiholoģija

Pētnieks A.Roša , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība

Lektors J.Bartušauskis , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

18.15 - 19.50

Lekc. Finanšu inovācijas

Docents K.Daszynska-Zygadlo , - , Nedēļas: 3.-19.

Lekc. Mārketings un digitālā transformācija

Docents I.Andersone , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Lekc. Mārketings un digitālā transformācija

Docents I.Andersone , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

Lekc. Finanšu inovācijas

Docents K.Daszynska-Zygadlo , - , Nedēļas: 3.-19.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors Ā.Paula , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-18.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)