Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Aviācijas transports (RMCA0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Lektors J.Bartušauskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Aerodinamikas pamati

Docents A.Lešinskis , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Aerodinamikas pamati

Docents A.Lešinskis , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti

Lekc. Elektrotehnikas pamati 2

Lektors D.Brodņevs , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Elektrotehnikas pamati 2

Lektors D.Brodņevs , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika 2

Asociētais profesors N.Budkina , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Asociētais profesors N.Budkina , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika 2

Lektors A.Pola , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika 2

Asistents G.Rēvalde , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika 2

Asistents G.Rēvalde , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Aerodinamikas pamati

Docents S.Kuzņecovs , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lab.d. Fizika 2

Asistents S.Stepiņa , PV3/7 - 406 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16.

16.30 - 18.05

Lab.d. Fizika 2

Asistents S.Stepiņa , PV3/7 - 406 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Materiāli un izstrādājumi

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti

Lekc. Elektrotehnikas pamati 2

Lektors D.Brodņevs , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Elektrotehnikas pamati 2

Lektors D.Brodņevs , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

Lekc. Materiāli un izstrādājumi

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc. Aviācijas likumdošana

Lektors D.Nātriņš, Asistents A.Bitiņš , - , Nedēļas: 3.-18. , online - attālināti
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Tehniskā mehānika

Asistents O.Kovzels , - , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika 2

Lektors A.Pola , Online - Attālināti , Nedēļas: 10.,12.,14.,16.

Pr.d. Matemātika 2

Asociētais profesors N.Budkina , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.

12.30 - 14.05

Lekc. Materiāli un izstrādājumi

Docents Ē.Ozoliņš , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Materiāli un izstrādājumi

Docents Ē.Ozoliņš , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)