Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Mehatronika (RMCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Lektors J.Bartušauskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Ražošanas tehnoloģijas pamati

Profesors I.Boiko , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Docents I.Dzenīte , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Ražošanas tehnoloģijas pamati

Profesors I.Boiko , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Materiālzinības

Asociētais profesors J.Ozoliņš , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Materiālzinības

Docents G.Muižnieks , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Docents I.Dzenīte , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Docents I.Dzenīte , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda 2

Lektors I.Makarova , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Datorgrafika mašīnbūvē

Asociētais profesors N.Mozga , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Docents J.Maksimkina , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Docents J.Maksimkina , Āz12 - 101 , Nedēļa: 11. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Docents J.Maksimkina , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 9.-10.,12.-20. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

12.30 - 14.05

Pr.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Docents J.Maksimkina , Āz12-K1 - 414 , Nedēļas: 9.-16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

14.30 - 16.05

Lab.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Docents J.Maksimkina, Docents A.Vītols , Āz12-K1 - 418 , Nedēļas: 9.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Fizika

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Linarts , PV3/7 - 401 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

Lekc. Fizika

Docents A.Vrubļevskis , Online - Zoom , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Lab.d. Fizika

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Linarts , PV3/7 - 401 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16. , Lūdzu sekot līdzi informācijai studiju kursā. Telpa rezervēta, ja atļaus klātienes nodarbības.

Lekc. Fizika

Docents A.Vrubļevskis , Online - Zoom , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)