Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbības finanses (AIMF0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , - , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18. , Zo

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ētika

A.Roša , - , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17. , Zoom

20.15 - 21.50

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ētika

A.Roša , - , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17. , Zoom

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , - , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18. , Zoom
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors L.Gaitniece , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

18.15 - 19.50

Lekc. Vērtspapīru analīze un portfeļu vadīšana

Asociētais profesors K.Kozlovskis , - , Nedēļas: 1.-17. , Zoom

20.15 - 21.50

Lekc. Vērtspapīru analīze un portfeļu vadīšana

Asociētais profesors K.Kozlovskis , - , Nedēļas: 1.-17. , Zoom
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Korporatīvās finanses

Docents (praktiskais) T.Laizāns , - , Nedēļas: 1.-17. , Zoom

20.15 - 21.50

Lekc. Korporatīvās finanses

Docents (praktiskais) T.Laizāns , - , Nedēļas: 1.-17. , Zoom
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Finanšu inovācijas

Docents K.Daszynska-Zygadlo , - , Nedēļas: 3.-19.

20.15 - 21.50

Lekc. Finanšu inovācijas

Docents K.Daszynska-Zygadlo , - , Nedēļas: 3.-19.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Korporatīvās finanses

Docents (praktiskais) T.Laizāns , - , Nedēļas: 11.-20. , Zoom

Lekc. Vērtspapīru analīze un portfeļu vadīšana

Asociētais profesors K.Kozlovskis , - , Nedēļas: 1.-10. , Zoom;

20.15 - 21.50

Lekc. Vērtspapīru analīze un portfeļu vadīšana

Asociētais profesors K.Kozlovskis , - , Nedēļas: 1.-10. , Zoom

Lekc. Korporatīvās finanses

Docents (praktiskais) T.Laizāns , - , Nedēļas: 11.-20. , Zoom

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)