Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbības finanses (AIMF0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors E.Rozīte , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

18.15 - 19.50

Lekc. Vadības grāmatvedība un projektu analīze

Profesors N.Lāce, Docents I.Sproģe , - , Nedēļas: 4.-20. , Zoom

20.15 - 21.50

Lekc. Vadības grāmatvedība un projektu analīze

Profesors N.Lāce, Docents I.Sproģe , - , Nedēļas: 4.-20. , Zoom
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Maģistra darbs

Profesors N.Lāce , - , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19. , Zoom

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība

Lektors J.Bartušauskis , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)