Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbības finanses (AIMF0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors L.Gaitniece , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-18.

18.15 - 19.50

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ētika

A.Roša , - , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17. , Zoom

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , - , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18. , Zoom

20.15 - 21.50

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , - , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18. , Zoom

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ētika

A.Roša , - , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17. , Zoom
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ekonomisko procesu prognozēšana

Asociētais profesors K.Kozlovskis , - , Nedēļas: 3.-19. , Zoom

18.15 - 19.50

Lekc. Vadības grāmatvedība un projektu analīze

Profesors N.Lāce, Docents I.Sproģe , - , Nedēļas: 4.-20. , Zoom

20.15 - 21.50

Lekc. Vadības grāmatvedība un projektu analīze

Profesors N.Lāce, Docents I.Sproģe , - , Nedēļas: 4.-20. , Zoom
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Prakse

Profesors N.Lāce , - , Nedēļas: 3.-20. , Attālināti - Online

12.30 - 14.05

Lekc. Prakse

Profesors N.Lāce , - , Nedēļas: 3.-20. , Attālināti - Online
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Maģistra darbs

Profesors N.Lāce , - , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. , Attālināti - Online

16.30 - 18.05

Lekc. Maģistra darbs

Profesors N.Lāce , - , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. , Attālināti - Online

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)