Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Aviācijas transports (RMCAE)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Mērījumi avionikas ierīcēs un sistēmās

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , - , Nedēļas: 1.-12. , online - attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Mērījumi avionikas ierīcēs un sistēmās

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , - , Nedēļas: 1.-12. , online - attālināti

14.30 - 16.05

Pr.d. Aviācijas tehniskā angļu valoda

Asociētais profesors T.Lobanova-Šuņina , - , online - attālināti

16.30 - 18.05

Lekc. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas (studiju projekts)

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , - , online - attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Radioraidītāji un radiouztvērēji

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , - , Nedēļas: 1.-12. , online - attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Radioraidītāji un radiouztvērēji

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , - , Nedēļas: 1.-12. , online - attālināti

16.30 - 18.05

Lekc. Elektronikas speciālās nodaļas

Asistents A.Kutins , - , online - attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Radioraidītāji un radiouztvērēji

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , - , Nedēļas: 1.-8. , online - attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Gaisa kuģu lidojuma drošība

Asistents P.Nagaraj , - , online - attālināti

14.30 - 16.05

Pr.d. Aviācijas tehniskā angļu valoda

Asociētais profesors T.Lobanova-Šuņina , - , online - attālināti

16.30 - 18.05

Lekc. Mikroprocesoru aviācijas tehnoloģijas

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , - , online - attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)