Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Vides inženierija (REMI0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Pielāgošanās klimata pārmaiņām

Profesors J.Pubule, Profesors D.Blumberga , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Pielāgošanās klimata pārmaiņām 2

Profesors F.Romagnoli, Pētnieks M.Feofilovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Pielāgošanās klimata pārmaiņām 2

Profesors F.Romagnoli, Pētnieks M.Feofilovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Pielāgošanās klimata pārmaiņām

Profesors J.Pubule, Profesors D.Blumberga , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ilgtspējīgi industriālie procesi un tehnoloģijas

Asociētais profesors E.Vīgants, Pētnieks V.Kirsanovs , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ilgtspējīgi industriālie procesi un tehnoloģijas

Asociētais profesors E.Vīgants, Pētnieks V.Kirsanovs , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Vides pārvaldība

Vadošais pētnieks S.Kalniņš, Vadošais pētnieks S.Valtere , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Vides pārvaldība

Vadošais pētnieks S.Kalniņš, Vadošais pētnieks S.Valtere , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Ekodizains un aprites cikla analīze

Profesors F.Romagnoli, Pētnieks F.Diaz Sanchez, Profesors G.Bažbauers , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Ekodizains un aprites cikla analīze

Profesors F.Romagnoli, Pētnieks F.Diaz Sanchez, Profesors G.Bažbauers , Online - Attālināti
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Bioresursu ražošana

Profesors J.Pubule, Pētnieks A.Kalnbaļķīte, Pētnieks V.Priedniece, Pētnieks Z.Indzere, Pētnieks L.Žihare , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16.

Lab.d. Ekodizains un aprites cikla analīze

Profesors F.Romagnoli, Pētnieks F.Diaz Sanchez, Profesors G.Bažbauers , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Bioresursu ražošana

Profesors J.Pubule, Pētnieks A.Kalnbaļķīte, Pētnieks V.Priedniece, Pētnieks Z.Indzere, Pētnieks L.Žihare , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16.

Lab.d. Ekodizains un aprites cikla analīze

Profesors F.Romagnoli, Pētnieks F.Diaz Sanchez, Profesors G.Bažbauers , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)