Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Vides zinātne (REMX0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvās energoapgādes tehnoloģijas un risinājumi

Profesors J.Pubule, Profesors D.Blumberga , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Riski un izturētspēja

Profesors F.Romagnoli, Pētnieks M.Feofilovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvās energoapgādes tehnoloģijas un risinājumi

Profesors J.Pubule, Profesors D.Blumberga , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Riski un izturētspēja

Profesors F.Romagnoli, Pētnieks M.Feofilovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 9.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

MD Maģistra darbs

Pētnieks Z.Indzere, Zinātniskais asistents K.Bumbiere , - , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

MD Maģistra darbs

Pētnieks Z.Indzere, Zinātniskais asistents K.Bumbiere , - , Nedēļas: 1.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

MD Maģistra darbs

Zinātniskais asistents K.Bumbiere, Pētnieks Z.Indzere , - , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

MD Maģistra darbs

Zinātniskais asistents K.Bumbiere, Pētnieks Z.Indzere , - , Nedēļas: 1.-20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

MD Maģistra darbs

Pētnieks Z.Indzere, Zinātniskais asistents K.Bumbiere , - , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

MD Maģistra darbs

Pētnieks Z.Indzere, Zinātniskais asistents K.Bumbiere , - , Nedēļas: 1.-20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

MD Maģistra darbs

Zinātniskais asistents K.Bumbiere, Pētnieks Z.Indzere , - , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

MD Maģistra darbs

Zinātniskais asistents K.Bumbiere, Pētnieks Z.Indzere , - , Nedēļas: 1.-20.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)