Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transporta sistēmu inženierija (RMCL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Loģistikas informācijas tehnoloģijas

Docents A.Lešinskis , - , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Lekc. Loģistikas informācijas tehnoloģijas

Docents A.Lešinskis , - , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Transporta sistēmu funkcionēšana (speckurss)

Docents V.Feofanovs , - , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Transporta sistēmu funkcionēšana (speckurss)

Docents V.Feofanovs , - , Nedēļas: nepāra , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Transportmašīnu uzbūve

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , - , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Transportmašīnu uzbūve

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , - , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Transporta vadības diskrētie modeļi

Docents E.Šidlovska , - , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc. Transporta vadības diskrētie modeļi

Docents E.Šidlovska , - , Nedēļas: nepāra , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Lietišķā mehānika 2

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Arshad , - , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Statistiskās metodes transportā

Docents E.Šidlovska , - , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Statistiskās metodes transportā

Docents E.Šidlovska , - , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)