Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (AMBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Mehāniskās svārstības un akustika

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Mehāniskās svārstības un akustika

Lektors I.Vaicis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

Lekc.; Pr.d. Plūsmas mehānika

Pētnieks D.Avišāns , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-16.

Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās) 2

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 423 , Nedēļas: 11.-20.

12.30 - 14.05

Lekc. Materiālu pretestība (mašīnzinībās) 2

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 423 , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Pr.d. Mehānika

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 11.-20.

Lekc. Mehānika

Lektors S.Sokolova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Mašīnu un mehānismu uzbūves pamati

Profesors V.Beresņevičs , Ķīp6B - 310 , Nedēļas: 11.-20.

10.15 - 11.50

Lekc. Mašīnu un mehānismu uzbūves pamati

Profesors V.Beresņevičs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās) 2

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Tiesību pamati

Lektors N.Ozoliņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās) 2

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās)

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Datorgrafika (speckurss mašīnbūvē)

Profesors A.Januševskis , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Materiālzinības

Docents G.Muižnieks , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Inženiermateriālu struktūra un īpašības

Docents G.Muižnieks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Pr.d. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze (pamatkurss)

Profesors A.Januševskis , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze (pamatkurss)

Profesors A.Januševskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Elektrotehnika un elektronika

Docents A.Vītols , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās)

Lektors S.Sokolova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Pr.d. Inženiertehniskie mērījumi un eksperimenti

Profesors V.Beresņevičs, Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 310 , Nedēļas: 11.-20.

Lekc. Inženiertehniskie mērījumi un eksperimenti

Profesors V.Beresņevičs, Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Lektors E.Miķelsone , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,5.-20.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Lektors E.Miķelsone , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,5.-20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)

Docents I.Dzenīte , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Siltummācība

Asociētais profesors S.Jaundālders , Online - Attālināti
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

Lektors S.Rēvele , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.00 - 17.30

Lekc. Vispārējā socioloģija

S.Rēvele , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc. Ražošanas automatizācijas elektroniekārtas

Asistents O.Jakovļevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

18.15 - 19.50

Lekc. Ražošanas automatizācijas elektroniekārtas

Asistents O.Jakovļevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)