Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Aviācijas transports (RMGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Sagrūšanas mehānika

Profesors V.Pavelko , - , Nedēļas: 9.-16. , online - attālināti

Lekc. Kvalitātes sistēmu metodoloģija

V.Priednieks , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

20.15 - 21.50

Lekc. Kvalitātes sistēmu metodoloģija

V.Priednieks , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

Lekc. Sagrūšanas mehānika

Profesors V.Pavelko , - , Nedēļas: 9.-16. , online - attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Markova procesi un profilakses modeļi

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , - , online - attālināti

20.15 - 21.50

Lekc. Aviācijas negadījumu izmeklēšana

Asistents A.Bitiņš, Lektors R.Bogdane , - , online - attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Mehānisko objektu parametriskā modelēšana

Docents S.Kuzņecovs , - , online - attālināti

20.15 - 21.50

Lekc. Mašīnu automatizētā projektēšana

Docents S.Kuzņecovs , - , online - attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. CALS tehnoloģijas transportmašīnbūvē

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , - , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Galīgo elementu metode un tās lietošana

Profesors V.Pavelko , - , Nedēļas: 9.-16. , online - attālināti

20.15 - 21.50

Lekc. Galīgo elementu metode un tās lietošana

Profesors V.Pavelko , - , Nedēļas: 9.-16. , online - attālināte

Lekc. CALS tehnoloģijas transportmašīnbūvē

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , - , Nedēļas: 1.-8.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

MD Maģistra darbs

Mācību biroja administrators S.Andersone, Asistents E.Šarma , -

20.15 - 21.50

MD Maģistra darbs

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)