Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Dzelzceļa transports (RMCD0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 15.30

Kons. Ritošā sastāva un sliežu ceļa mijiedarbība

Asociētais profesors G.Strautmanis , - , Online-Attālināti

16.00 - 17.00

Kons. Kravas un komercdarba organizācija 2

Docents F.Mihailovs , - , Online-Attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Kons. Dzelzceļa transporta ekonomika

A.Caune , - , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

17.30 - 18.30

Kons. Kravu pārkraušanas tehnoloģija (studiju projekts)

Lektors E.Skrebutene , - , Nedēļas: 2.-17. , Online-Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.00 - 13.00

Kons. Pasažieru pārvadājumu organizācija un vadība

Pētnieks O.Iščuka , - , Online - Attālināti

13.10 - 14.10

Kons. Ekspluatācijas darba tehnoloģija un vadība

Pētnieks O.Iščuka , - , Online - Attālināti

14.15 - 15.15

Kons. Dzelzceļa stacijas un mezgli

Pētnieks O.Iščuka , - , Online - Attālināti

17.00 - 18.00

Kons. Transporta informācijas sistēmas

Pētnieks V.Skudnovs , - , Online-Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)