Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Biznesa informātika (ADMB0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati

D.Brīvulis , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-18.

12.30 - 14.05

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors L.Gaitniece , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-9.

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Informācijas sistēmu drošības inženierija

Profesors M.Kirikova, Pētnieks L.Peņicina, Pētnieks A.Staško , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20. , BI - Security concentration,

Lab.d. Mākslīgais intelekts biznesā

I.Andersone , Online - Zoom , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Zināšanu vadības sistēmas

Profesors M.Kirikova , Online - Zoom , Nedēļas: 1.-20.

20.15 - 21.50

Pr.d.; Lab.d. Zināšanu vadības sistēmas

Profesors M.Kirikova , Online - Zoom , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Mākslīgais intelekts biznesā

I.Andersone , Online - Zoom , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Informācijas sistēmu drošības inženierija

Profesors M.Kirikova, Pētnieks L.Peņicina, Pētnieks A.Staško , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20. , e-course
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Uzņēmējdarbības plānošana

Docents (praktiskais) I.Eriņa , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

MD Maģistra darbs

Profesors M.Kirikova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Civilā aizsardzība

Lektors J.Bartušauskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Docents G.Alksnis, Profesors M.Kirikova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

20.15 - 21.50

Pr.d.; Lab.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Docents G.Alksnis, Profesors M.Kirikova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

Lektors S.Rēvele , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

Lekc. Biznesa procesu vadība un inženierija

Profesors M.Kirikova , Online - Zoom , Nedēļas: 1.-20.

20.15 - 21.50

Lab.d. Biznesa procesu vadība un inženierija

Profesors M.Kirikova , Online - Zoom , Nedēļas: 1.-20.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)