Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Telekomunikācijas (AEMC0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

14.30 - 16.05

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Maģistra darbs

Profesors V.Bobrovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Pr.d. Maģistra darbs

Profesors V.Bobrovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Elektrosakaru teorija (speckurss)

Profesors V.Bobrovs, Lektors R.Mūrnieks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Elektrosakaru teorija (speckurss)

Profesors V.Bobrovs, Lektors R.Mūrnieks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Elektrosakaru teorija (speckurss)

Profesors V.Bobrovs, Lektors R.Mūrnieks , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Informācijas tehnoloģijas telekomunikācijās

Docents I.Lavrinoviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Informācijas tehnoloģijas telekomunikācijās

Docents I.Lavrinoviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju programmatūra

Docents I.Lavrinoviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju programmatūra

Docents I.Lavrinoviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Pr.d. Zinātniskie semināri 2

Profesors V.Bobrovs, Lektors L.Skladova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

Pr.d. Zinātniskie semināri

Profesors V.Bobrovs, Lektors L.Skladova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

Lektors S.Rēvele , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)