Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Telekomunikācijas (AEMC0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Teletrafika teorija

Docents V.Zagorskis, Docents I.Lavrinoviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Teletrafika teorija

Docents V.Zagorskis, Docents I.Lavrinoviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Lektors L.Skladova , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. , vadīs J.Jeļinskis

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Lektors L.Skladova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20. , vadīs J.Jeļinskis

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Lektors L.Skladova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20. , vadīs J.Jeļinskis
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Signalizācijas un protokoli

Docents I.Lavrinoviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Signalizācijas un protokoli

Docents I.Lavrinoviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Pārraides sistēmas (speckurss)

Docents R.Parts, Lektors J.Braunfelds , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Pārraides sistēmas (speckurss)

Docents R.Parts, Lektors J.Braunfelds , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Elektrosakaru teorija (speckurss)

Profesors V.Bobrovs, Lektors R.Mūrnieks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Elektrosakaru teorija (speckurss)

Profesors V.Bobrovs, Lektors R.Mūrnieks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Elektrosakaru teorija (speckurss)

Profesors V.Bobrovs, Lektors R.Mūrnieks , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)