Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (AMBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Projektēšanas metodika un tehnika

Profesors V.Beresņevičs, Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 418 , Nedēļas: 11.-20.

10.15 - 11.50

Lekc. Projektēšanas metodika un tehnika

Profesors V.Beresņevičs, Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās) 2

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 423 , Nedēļas: 11.-20.

12.30 - 14.05

Lekc. Materiālu pretestība (mašīnzinībās) 2

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 423 , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Procesu vadības metodes un līdzekļi

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Procesu vadības metodes un līdzekļi

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Materiālzinības

Docents G.Muižnieks , Online - Attālināti

Lekc.; Pr.d. Tehniskā termodinamika un siltumapmaiņa

Asociētais profesors S.Jaundālders , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Tehniskā termodinamika un siltumapmaiņa

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 425 , Nedēļas: 11.-20.

Pr.d. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze (pamatkurss)

Profesors A.Januševskis , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze (pamatkurss)

Profesors A.Januševskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās)

Lektors S.Sokolova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

Lekc. Elektro, pneimo un hidroautomātika

Asistents O.Jakovļevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-13.

20.15 - 21.50

Lekc. Elektro, pneimo un hidroautomātika

Asistents O.Jakovļevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Mašīnbūves konstrukciju stiprības aprēķinu automatizācija (pamatkurss)

Profesors A.Januševskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Mašīnbūves konstrukciju stiprības aprēķinu automatizācija (pamatkurss)

Profesors A.Januševskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-12.

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)

Docents I.Dzenīte , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Siltumapgādes sistēmas

Asociētais profesors A.Līckrastiņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.

10.15 - 11.50

Lekc. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

Lekc. Skaitliskā analīze inženiermehānikā

Asistents S.Upnere , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

Pr.d. Skaitliskā analīze inženiermehānikā

Asistents S.Upnere , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 11.-20.

14.30 - 16.05

Pr.d. Inženiermehānikas problēmas

Docents M.Čerpinska , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Inženiermehānikas problēmas

Docents M.Čerpinska , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)